Psychologická poradna

Komu mohu pomoci


Každému, kdo se ocitl v těžké životní situaci a potřebuje si o tom s někým promluvit, poradit, pomoci.

Tomu, kdo je nebo byl vystaven dlouhodobě nadměrné zátěži nebo prožil či prožívá nějakou závažnou ztrátu nebo jiný traumatizující zážitek (ztráta blízké osoby, rozvod nebo rozchod, oznámení nepříznivé diagnózy aj.) a potřebuje podporu, aby mohl situaci čelit a postupně se s ní vyrovnat.

Kdo je nespokojen s vlastním životem (zejména pokud jde o mezilidské, partnerské či mezigenerační vztahy) a nedaří se mu to změnit. Lidem, kteří touží po blízkém vztahu a cítí se odmítaní, nebo kteří vztahy navazují, ale trpí v nich nebo je nedokážou je udržet.

Těm, kdo pociťují nějaké znepokojivé příznaky, které je omezují v běžných aktivitách a obávají se, že by se mohlo jednat o duševní nemoc. Mohou to být úzkost, deprese, napětí, strach, opakované dotěrné myšlenky nebo nutkání něco udělat a jiné. Onemocnění se může projevovat také tělesnými příznaky, které nějak souvisí s prožíváním současných napětí a stresů nebo s nezpracovanými zážitky z minulosti.

© 2016 W3layouts